Martin Almqvist

Systemutvecklare

Roll

Martin arbetar som systemutvecklare och gillar att utveckla saker med hög kvalitet som är optimerat och lättförstårligt. För Martin är slutmålet alltid att produkten ska bli så bra som möjligt för kunden.

Brinner för...

...att alltid förbättra det man gör, oavsett om det gäller utveckling eller det man gör i vardagliga livet.
...att ifrågasätta det man gör för att hitta saker som man kan göra på ett bättre sätt.
...att någon gång ha ett helt automatiserat hem, inte för att man vill bli mer lat utan för att man kan.