Vilken webbplattform är rätt för er?

Ett projekts olika etapper

Varför Meridium?

Vad gör oss unika och varför ska du välja att arbeta med oss?

Vi tittar bortom design, kod och fakturerbara timmar och fokuserar istället på:

  • Att leverera värde - inte konsulttimmar
  • Att vara en digital samarbetspartner som leder våra kunder i sitt digitala engagemang
  • Att föreslå rätt webbplattform utifrån kundens behov istället för att rekommendera en och samma till alla
  • Att bygga för kundens kund och inte bara för kunden
  • Att jobba kontinuerligt med förädling av kundens lösning baserat på långsiktighet och förtroende
  • Att vara proaktiva - inte reaktiva
  • Att bygga digitala tjänster - inte informationswebbar

Avrop och ramavtal

Vi finns med som underkonsulter till avtalsleverantörer på ett flertal olika ramavtal, både inom Kammarkollegiet och SKL.

Niklas Jägerklou

Hej! Jag berättar gärna mer om vårt erbjudande och vilka ramavtal vi finns med på.