Vårdförbundet

Vårdförbundet består av över hundratusen sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som tillsammans arbetar för att utveckla vården och skapa ett hållbart yrkesliv. Med målet att attrahera nya medlemmar och öka servicen mot befintliga medlemmar har Meridium, i tätt samarbete med Vårdförbundet, tagit fram en ny publik webbplats.

Behov

Vårdförbundet upplevde att de tidigare hade en gammal och omodern publik webbplats som inte längre uppfyllde deras behov. Målet var en ny, modern och inte minst responsiv webbplats med primärt syfte att attrahera nya medlemmar och minska antalet avslutande medlemskap. Webbplatsen ska vara navet för den digitala kommunikationen där medlemmarna står i fokus. 

Lösning

Meridiums uppgift under projektet var webbplatsens sida utåt och därför har ett nära samarbetet pågått med Vårdförbundets egen IT-avdelning. Kopplingar har byggts mot både interna och andra kringliggande system för att göra dessa synliga på ett snyggt sätt på sajten. Medlemmarna har alltid stått i fokus och därför har mycket kraft lagts på att skapa en användarvänlig sida med en tydlig navigering och målgruppsanpassade ingångar. 

Resultat

En modernare, snyggare och mer användarvänlig publik webbplats är lanserad med positivt gensvar. Flexibiliteten och den snabba kommunikationen var framgångsfaktorer för webbplatsen som löpande kommer fortsätta att utvecklas. Kunden tycker att sajten nått de uppsatta målen helt och hållet, det vill säga att Vårdförbundets medlemmar står i fokus. 

Vårdförbundets nya webbplats utvecklat av Meridium.

 

 

 

– Vi upplever att Meridium hela tiden har tillgodosett våra behov och önskemål på ett utmärkt sätt. Vi har verkligen jobbat som ett team. Det har känts väldigt tryggt och även roligt att arbeta tillsammans, säger Michael Jemina, projektledare på Vårdförbundet.

Kontaktperson Jan Lindén