Tekniska verken

Tekniska verken är en del av cirka 260 000 privat- och företagskunders vardag. Bland annat levererar de el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar. Visionen är att tillsammans med sina kunder bygga världens mest resurseffektiva region. En ny publik webbplats har byggts som det första steget i ett större projekt mot en digital och kundanpassad knutpunkt för service, självbetjäning och socialt engagemang.

Behov

Strukturen på den tidigare webbplatsen byggde på den organisatoriska strukturen inom Tekniska verken och var därav inte anpassad till organisationens målgrupper. Målet var en modern och responsiv webbplats som ska fungera som central knutpunkt för den digitala kommunikationen.  

Lösning

Ett koncept togs fram utifrån effektkartläggningen och därefter påbörjades arbetet med den grafiska designen. Med tydligt fokus på målgrupperna skapades en behovsanpassad webbplats som främjar socialt engagemang och resurseffektiva affärer. Lösningen är samtidigt ett skyltfönster för Tekniska verkens innovativa lösningar och ska inspirera till ett miljömedvetet sätt att tänka.

Resultat

Tekniska verken har gått från en traditionell informationswebb till en personifierad servicewebb. Med ett modernare utseende och tydliga ingångar anpassade efter målgrupperna skapas ett renare och mer lättöverskådligt intryck. Det agila arbetssättet har format ett nära samarbete som har gett förutsättningar att nå ett lyckat resultat som uppfyller de uppsatta målen. 

Tekniska verkens nya webbplats utvecklad av Meridium.

 

 

 

– Vi är glada att nu ha lanserat vår nya plattform och kunna följa hur våra kunder tar emot det nya upplägget. Det är egentligen först nu vårt stora arbete mot ökad tillgänglighet, självservice och personifierat innehåll kan börja. Det har varit ett tufft, roligt och intensivt arbete som har fungerat väldigt bra ihop med Meridium tack vare bra struktur i vårt agila arbete och stort engagemang i våra utmaningar, säger Magdalena Green, ansvarig digitala och sociala medier på Tekniska verken.

 

Arbetsgrupp
Kontaktperson Fredrik Därth