Södra

Södra är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som ägare och medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Meridium hjälper Södra att förverkliga innovativa idéer genom apputveckling.

Behov

Produktionsledarna på Södra var tidigare tvungna att manuellt ta fram och sammanställa information och diagram inför möten. Allting skrevs ut och togs med ut till entreprenörerna på fältet, ett förarbete på mellan två och fyra timmar.

Lösning

Med hjälp av en app som automatiskt hämtar data kan produktionsledarna välja för vilket arbetslag de vill ta del av information och vilken statistik de vill se. Appen visualiserar data i form av diagram och nyckeltal. Eftersom det ibland kan vara dålig täckning i skogen fungerar appen även i offlineläge.

Resultat

Resultatet är ett användarvänligt arbetsredskap som underlättar vardagen för användarna och som kommer spara drygt 3000 timmar för produktionsledarna varje år. Appen är mycket uppskattad av användarna och har inneburit en enorm avlastning.


– Jag tycker Meridium är väldigt professionella och engagerade i allt de gör. De har satt sig in i problematiken och velat leverera en bra lösning, säger Marthin Freij, Innovationsledare Södra.

Kontaktperson Niklas Jägerklou