SBU

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är en statlig myndighet som utvärderar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens metoder. SBU analyserar metodernas nytta, risker och kostnader och jämför vetenskapliga fakta med svensk vårdpraxis. Meridium har byggt och förvaltar den nya webbplatsen som ska kunna ge ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör hur vården ska utformas.

Behov

Ett omtag behövdes göras då den tidigare webbplatsen inte uppfyllde de behov som fanns. B land annat behövde webbplatsen bli responsiv och uppgraderas till ennyare version av Episerver. Dessutom saknades en koppling till sociala medier och SBU ville även ha en bättre sökfunktion med möjlighet att filtrera resultaten. Syftet var att skapa en webbplats som är trovärdig, lätt att nå och enkel att förstå.

Lösning

Då webbplatsen innehåller en stor del publikationer har projektet fokuserat på att ge användarna en läsarvänlig upplevelse. Många användare kommer till webbplatsen från Google och därför byggdes också en funktion som tar fram de mest relevanta förslagen på artiklar om en länk inte finns längre. Varje artikel har dessutom en ungefärlig lästid för att besökaren ska veta hur omfattande artikeln är.

Resultat

Resultatet är en modernare webbplats med en tydlig innehållsstruktur som gör det enkelt för användaren att hitta. Kunden har fått positiv respons och att webbplatsen är responsiv med sociala kanaler är mycket uppskattat. Samarbetet har fungerat bra med kunden som har varit engagerad under hela processen. 

– Teamet som vi jobbar med är mycket lyhörda för våra önskemål. Vid implementering av nya funktioner har teamet tålamod och är pedagogiska när de ska visa oss hur nya funktioner fungerar. Håller tidsplaner och kommer med egna förslag på våra önskemål/ärenden, säger Susanne Eksell, Webbansvarig, SBU.

 

Arbetsgrupp
Kontaktperson Niklas Jägerklou