Handelsanställdas förbund

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 156 000 medlemmar. Organisationen arbetar bland annat med avtalsförhandlingar för rättvisa löner och bättre arbetsvillkor för sina medlemmar. Meridium hjälper Handels att utveckla webben för att attrahera nya medlemmar och samtidigt öka sin service emot befintliga medlemmar.

Behov

Handels nya webbplats behövde uppgraderas till den senaste versionen av Episerver. Det fanns även ett behov av att göra webbplatsen tillgänglig och intuitiv för besökaren oberoende av vilken enhet användaren kom ifrån. Handels övergripande mål för webben är att lägga större fokus på medlemsnytta genom effektivare kommunikation med såväl nya som befintliga medlemmar. Tydligare självservice och lättare navigering ska göra det lättare att hitta på webbplatsen. 

Lösning

Parallellt med uppgraderingen påbörjades koncept- och designarbetet. En ny innehållsstruktur som kunde hantera Handels stora informationsmängd togs fram samt en responsiv lösning som baserades på den nya tekniken. Flöden, struktur och innehåll har optimerats för att förbättra användarupplevelsen. Den tredje fasen i webbprojektet var att utveckla Mina sidor med syftet att underlätta självservicen för befintliga medlemmar. Som ett ytterligare led i att stärka Handels varumärke driver Meridium arbetet med löpande vidareutveckling av webbplatsen tillsammans med Handels genom ett detaljerat webbstrategiarbete.

Resultat

Handels har fått en responsiv webbplats med ett modernare grafiskt uttryck och bättre navigering. Funktionen Mina sidor hjälper medlemmarna att lättare kunna ta del av och uppdatera personlig information. Resultatet har blivit en målgruppsanpassad webbplats med tydligare struktur, renare sidmallar och ett bättre flöde. Webbstrategiarbetet resulterar i en synligare och ständigt uppdaterad webbplats.

Handelsanställdas förbunds nya webbplats utvecklat av Meridium.

 

 

Meridium har Handels förtroende och tillsammans arbetar vi med ständig utveckling av Handels.se. Genom regelbundna webbråd som drivs av våra webbstrateger följer vi noggrant upp effektmål och genomför utvärderingar samt planerar förbättringsåtgärder.

”Vår uppfattning om Meridium är att de har ett trevligt bemötande, trevlig personal, svarar alltid, löser problem och har en bra serviceportal.” säger Karin Wernberg, webbredaktör på Handelsanställdas förbund.
Arbetsgrupp
Kontaktperson Niklas Jägerklou