Boverket

Boverket arbetar i första hand med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att ta fram föreskrifter och vägledningar, ansvara för tillsyn över energideklarationer och tillämpningen av plan- och bygglagen, administrera statliga stöd och bidrag samt utreda och analysera frågor inom verksamhetsområdet. Vi hjälper Boverket att förmedla organisationens uppdrag i olika typer av frågor och emot organisationens olika målgrupper.

Behov

Med en mycket bred målgrupp som innefattar allt från privatpersoner till byggtekniker och tjänstemän på kommuner behöver informationen kunna presenteras på ett sätt så att den svarar upp emot samtliga målgruppers behov. Boverkets uppdrag och ansvarsområden upplevdes också som otydligt och därmed fanns behovet av att förtydliga organisationens uppdrag och aktivt hjälpa användaren att förstå detta. 

Lösning

Projektet inleddes med en förstudie i syfte att identifiera de huvudsakliga utmaningarna för Boverket. Ett av de främsta målen med den nya webbplatsen var att höja hela myndighetens servicenivå gentemot användarna. I projektet har servicedesign tillämpats för att identifiera beteendegrupper med olika behov och hur dessa kan tillgodoses. Den nya webbplatsen ger redaktörer möjlighet att skapa fördjupad information inom ett specifikt ämne och redaktörerna har getts möjlighet att enkelt skapa en visuell överblick över vilka parter som gör vad i olika sammanhang. Omfattande användar- och tillgänglighetstester har gjorts.

Resultat

Med Boverkets nya webbplats förmedlas organisationens uppdrag och ansvar tydligare och man har fått bättre möjlighet att svara upp emot den breda och differentierade målgruppen på ett bättre sätt. Ett flertal e-tjänster har utvecklats på webbplatsen. Bland annat kan användare söka efter behöriga personer då de exempelvis behöver en kontrollansvarig till ett byggprojekt. Slutresultatet blev en webbplats som har en helt annan attityd mot användarna och som genomsyras av service.

Boverkets nya webbplats utvecklat av Meridium.

 

 

Boverkets nya webbplats är ett bra exempel på att Episerver står starkt i konkurrensen i CMS branschen. Enkelheten i att skapa redaktörsvänliga funktioner som lockar en stor redaktörsorganisation till att bidra med och sprida kunskap har varit en kritisk framgångsfaktor i projektet.

 

 En viktig del av Boverkets webbplats är frågor och svar. Dessa är kopplade via kategorier och kan därför automatiskt visas i anslutning till de ämnen som de är relaterade till. Samtidigt finns det möjlighet för användarna ställa frågor till Boverket. Möjligheten för en användare att ge feedback på innehållet på en specifik sida är ett givet verktyg för att hjälpa redaktörerna att skapa bättre innehåll.

Arbetsgrupp
Kontaktperson Niklas Jägerklou