Integritetspolicy

  • Fredrik Därth Fredrik Därth

Vi kan via aktuell webbplats samt via facebook, Linkedin och Google Analytics komma att samla in och spara viss användardata. Insamling av personuppgifter sker alltid efter aktivt samtycke av berörd person. Uppgifter som samlas in och sparas omfattar men är ej begränsade till:

Fullständigt namn
E-postadress
Yrkestitel
Organisation
Telefonnummer

Meridium garanterar att insamlade personuppgifter ej sprids till tredje part samt att uppgifterna ej används av oss i andra ändamål än i för vilket insamlingen skedde.

Fredrik Därth

Jag svarar gärna på frågor kring hur vi samlar in och hanterar personuppgifter.