Vad är egentligen en levande webbplats?

Frågeställningen får mig verkligen att fundera vilket resulterade i att jag ställde mig upp på scenen under Meridiumdagen 2017 och försökte få fram min syn på levande webbplatser. Ur mitt perspektiv är en levande webbplats så mycket mer än nyhetsflöden, forum och kommentarsfunktioner då det är mänskliga handlingar som kommer skapa interaktioner på webbplatsen i slutänden.

  • Emelie Rosenqvist Emelie Rosenqvist

För er som inte kunde komma på Meridiumdagen i år kan jag sammanfatta mitt talarpass med tre ord: sång, psykologi och fokus på nya metoder. Mitt syfte var att belysa området levande webbplatser ur en annorlunda synvinkel och röra om kring hur vi ställer frågor till våra webbplatsanvändare. Som inledning valde jag därför att sjunga för att alla skulle förstå vad jag faktiskt menar med uttrycket ”levande”.

Under mitt talarpass tog jag också upp exempel på webbplatser som vi förmodligen uppfattar som levande men där jag istället lyfte fram den känsla eller det intryck som gör att vi ser bortom uppenbara levande element som t.ex. färg och form. Jag ville få fram att det är mer effektivt att användarna känner sig levande genom en webbplats än att den har levande innehåll. För att nå dit måste vi utforska och fördjupa kommunikationen med användarna.

Som jag nämnde utifrån min favoritbok Energitjuvar av samtalsterapeuten och socionomen Ingalill Roos finns det alltid två sidor av en människa. Det finns ingen som enbart är positiv eller negativ och därför finns det också ett första skal, en mask, som vi måste ta oss igenom när vi kommunicerar och ställer frågor till webbplatsanvändare. Därför blir det också logiskt att fördjupa frågorna som ställs i t.ex. intervjuerna ni gör med just era användare.

Ta ett första steg

Men vart ska man konkret börja för att utforska de här nya synvinklarna och frågeställningarna jag föreslagit? Första steget är definitivt att formulera frågorna ni vill ställa och/eller komplettera era vanliga intervjufrågor med. Ni bör också ta avstånd från att skapa frågeställningar som direkt får användarna att tänka på funktioner. Enligt ett blogginlägg från företaget Medium är det faktiskt du som intervjuar som väljer inom vilka väggar intervjupersonen befinner sig när de ska svara på dina frågor. Spelplanen blir lika stor som frågorna tillåter helt enkelt. Ni vill komma underfund med vad användarna vill göra för att komma i mål och då också känna sig omhändertagna. Då ger det inte att användaren ska rada upp hinder i funktionerna och därmed stänga dörren för hur de t.ex. själva jobbar med problemlösning på er webbplats. Det är utifrån sådana insikter ni kommer närmre användarna och får reda på deras riktiga varför.

Anta att ni jobbar med att utveckla ert intranät och vet med er att det finns funktioner som behöver utvärderas genom användarintervjuer. Då har ni med utredande frågor om funktionerna och kompletterar sedan dessa med frågor kring t.ex. användarnas passioner i livet för att få insikter kring hur funktionerna kan förbättras eller förändras. Någon som känner sig levande genom nostalgiska känslor och händelser kanske t.ex. ser mer värde i ett formulär som triggar deras trygga barndomsminnen medan någon som känner sig levande genom bekräftande fakta vill att formuläret skall vara strikt, kort och övertydligande.

Summerat tror jag att en levande webbplats måste vara väldigt mänskligt förknippad med oss för att fungera och bli framgångsrik. Om vi ställer frågor som talar mer till dem vi verkligen är än den personen vi förvandlas till när vi börjar tänka på webbplatsfunktioner är jag säker på att det blir mycket roligare och enklare att skapa en webbplats som håller i längden.

Emelie Rosenqvist

Vill du diskutera levande webbplatser närmare och veta hur ni kan gå tillväga?