Transparenta löner - ingen omöjlighet

Idag pratas det mycket om att företag ska sträva efter mer öppenhet och transparens. Medarbetarna ska känna sig delaktiga och våga ta egna beslut. För att det ska vara möjligt behövs insyn och all information ska om möjligt vara öppen. Det är inte så svårt, förutom när det kommer till löner. Det var i alla fall vad vi trodde!

Vi på Meridium har i flera år pratat om att förändra vårt sätt att organisera oss. Vi har varit eniga i frågan om att medarbetarstyrning är rätt väg att gå för att skapa äkta engagemang och arbetsglädje hos våra medarbetare. För att uppnå medarbetarstyrning har vi förändrat en del saker ganska rejält.

I en medarbetarstyrd organisation krävs det att alla kan och vågar ta beslut. Och för att kunna ta bra och sunda beslut krävs insyn. Vi har länge haft en väldigt hög grad av öppenhet vad gäller allt, från diskussioner på möten, protokoll, ekonomiska siffror m.m. En av de svårare sakerna att förändra, trodde även vi, var att ge alla insyn i varandras lönekuvert. Men efter ett initiativ från några medarbetare som började publicera sina löner hängde snart majoriteten på.

I och med vårt fortsatta arbete med att ta fram förslag på en ny lönemodell, blev det ett naturligt steg och en förutsättning för oss, att synliggöra samtliga löner. 

Det är ändå lite märkligt, att det här med att alla vet vad den andra tjänar, ganska snart blev en självklarhet. Klart det pågick diskussioner och att löner som stuckit ut väckte både frågor och ibland irritation. Nu är det dock så det ser ut och vår utmaning är att fortsätta jobba på att göra lönerna mer rättvisa. Vi erkänner att det är en stor utmaning, men det där med transparens var liksom inte någon stor grej som man kunde ha trott.

I senaste numret av Personal & Ledarskap finns en artikel där jag blir intervjuad kring vårt arbete.

Läs artikeln här...