Bildspel på din webbplats

Har du ett bildspel på din webbplats? Eller funderar du på att lägga till ett? Här kommer några tips om vad du bör tänka på.

Bildspel eller karuseller är populära. Ofta ser man dem som ett sätt att presentera mycket information på den värdefulla ytan högst upp på startsidan. Anledningen till det kan vara att man inte vill göra en prioritering kring vad som är viktigast eller att det finns många intressenter som alla hävdar att just deras information är den som bör finnas på den mest framträdande platsen.

Designen får inte likna reklam

Hur är det då, hittar besökarna informationen i bildspelet? Nja, det kan vara lite si och så med det. Många besökare är vana vid att surfa på mediernas webbplatser och de innehåller ofta mycket reklam i form av banners. Det gör att de får en vana av att inte se dessa. Blicken söker sig direkt fram till det som upplevs som viktigt, till artikeln eller nyhetslistan. Fenomenet kallas på engelska “banner blindness

Här behöver man alltså tänka till kring designen så att den inte är alltför lik reklam. Annars riskerar man att många besökare “inte ser” bildspelet.

Man bör även vara försiktig med bildspel som automatiskt byter bild eftersom animationer i många användares ögon signalerar reklam. Även video som startas automatiskt faller in under denna regel.

Om bildspelet automatiskt byter bild/information så är hastigheten viktig. Om innehållet byts ut för snabbt så blir besökaren irriterad över att inte hinna läsa klart och byts det ut för långsamt så upplevs webbplatsen som seg. Att hitta den perfekta hastigheten med avseende på besökarnas läshastighet och på varierande mängd text i de olika blocken är en utmaning.

Sidan två och framåt

Det finns en del intressant statistik kring bildspel. Den visar att det bara är 1-2 % av besökarna som klickar på ett bildspel och av dessa klick så hamnar över 80% på första sidan. Det är alltså en försvinnande liten del av besökarna som hittar fram till information på sidan två och framåt.

En anledning till detta är att det saknas incitament att klicka sig vidare. Användaren ser bara en pil och har ingen aning om vad som döljer sig där. SVT Play är ett exempel på en organisation som har tagit fasta på detta och valt att plocka bort bildspelet helt.

Slutsatsen här är att man inte kommer undan att prioritera vad som är viktigast.

Implementation och prestanda

När bildspelet byggs är det viktigt att tänka på att det ska fungera på enheter i alla storlekar och på olika typer av uppkopplingar. Detta är särskilt viktigt för mobila enheter som periodvis är uppkopplade enbart via mobilnätet.

Om bildspelet består av många sidor så bör inte alla laddas ner till enheten direkt utan först när behovet finns. En lösning är att bara att ladda ner sidan ett och två. Först om användaren börjar interagera med bildspelet så laddas resterande sidor ner.

Fördelarna då?

Fördelen är förstås att mycket information ryms på liten yta. Och om man bara är medveten om vad man ska tänka på så kan valet självklart ändå bli att använda sig av en sådan här lösning.

Jag skulle annars vilja slå ett slag för att använda bildspelet som det kanske var tänkt från början, nämligen för att presentera foton. Det gör webbplatsen attraktiv och besökaren vet vad som väntar på nästa sida. Incitamentet att klicka sig vidare finns där.

Den viktiga informationen tycker jag inte hör hemma i bildspelet. Risken är lite för stor att besökaren missar den.

Alternativ?

Ett av de bästa alternativen är att använda sig av ett antal puffar i olika storlekar, t.ex en stor och fyra mindre på raden under. Eller kanske åtta stycken i samma storlek ordnade i två rader. Puffarna kan innehålla en bild och en introduktionstext som länkar vidare. De bör vara designade så att de inte liknar reklam. 

Detta ger en bra överblick och blir även tilltalande om bildmaterialet är noggrant utvalt.

Även här vill jag lyfta fram SVT Play som ett exempel. De använder sig av sju puffar ordnade i rader med en, två och fyra stycken. Det fungerar utmärkt.