Kom igång med den sociala webbplatsen

Hur ska vi gå tillväga för att bygga en social webbplats? Det är en fråga som blir allt vanligare hos våra kunder när de ska bygga nytt eller anpassa befintliga webbplatser. Många har uppfattningen att det handlar om kopplingen mellan sin webbplats och sociala medier. Men begreppet är betydligt mer omfattande än att bara lägga till ett par delningsknappar eller att visa bilder från ett Instagramflöde.

Under en workshop hos Tekniska verken ledd av Deeped Niclas Strandh och Sarah Larsson Bernhardt som tillsammans har konceptet Social by default fick vi chansen att ta del av och fördjupa oss i dessa intressanta frågeställningar. Workshoppen var i första hand inriktad på Tekniska verkens webbplats men Sarah och Niclas delade även med sig av många andra värdefulla idéer och tankar som jag försökt ta till vara på i den här bloggposten.

En social webbplats kan definieras som en aktivt social mötesplats där besökaren står i fokus. Det kan exempelvis vara möjligheten för besökarna att aktivt engagera sig socialt kring webbplatsens tjänster och produkter. Att skapa en gemensam mötesplats där kunder, anställda, partners och övriga intressenter kan interagera med varandra. Personifiera innehåll för att påverka beteende som ger mervärde för kunder och besökare. Eller att bygga upp integrationer och kommunikation med relaterade verksamheter i en “ekosfär”.

Ekosfären

Kan mer utförligt beskrivas som ett sätt att visualisera en webbplats integrationer och kanaler till sin omgivning. Det kan vara värdefullt att redan i ett tidigt skede vid planering och uppbyggnad av en webbplats fundera på vilka samarbetspartners, organisationer, företag, sociala mediekanaler etc. som kan vara intressanta för någon typ av integration. Ur en strategisk synvinkel finns det också mycket att vinna på en väldefinierad ekosfär för att på ett kostnadseffektivt sätt hitta rätt kanaler, nå ut till önskad målgrupp och öka den digitala närvaron. Bilden illustrerar ett exempel på en kommunal webbplats i en ekosfär där dotterbolagen har en framträdande roll. Integrationer med dessa kan på ett smart sätt vävas ihop med sociala medier för att skapa ett socialt engagemang från besökarna och driva trafik. Ett annat alternativ är att skapa webbtjänster och funktioner som kan användas av omgivningen för att ge åtkomst till specifika tjänster eller data. 


Sociala funktioner

Det är givetvis fortfarande viktigt att jobba med delning av webbplatsens innehåll i sociala medier vilket kan innefatta integrerade delningsknappar men även lägga vikt vid hur något delas. Relevant text och tilltalande bilder som publiceras i sociala medier vid delning driver betydligt mer trafik än enklare textlänkar. Tänk på att anpassa för alla kanaler där sidorna kan tänkas delas, t.ex. Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest m.fl.

Integrationer är en viktig del av den sociala webbplatsen för att binda samman content med olika sidor eller sociala söksidor. Vår erfarenhet är att våra kunder ofta fastnar i ett stuprörs-tänk där sidstrukturen byggs upp kring olika verksamhetsområden och innehållsmässigt begränsas till det specifika ämnet. I många fall finns det ett mervärde i att även presentera relevant information från fler källor som bloggar, sociala kanaler, produkter, kundforum eller andra innehållssidor. Fundera på hur ni kan rikta innehållet, t.ex. genom urval av taggar, kategorier, sökfrågor eller användarnas surfmönster. Ta lärdom från e-handeln, t.ex. Amazon som kommit långt med integration av relevanta produktmatchningar baserat på kundens köp och intresse.

Gamification kan vara kraftfullt för att skapa spridning och interaktion med webbplatsen eller dess tjänster. Ett lysande exempel är Skistar där användarna kan samla pins i pisterna, räkna fallhöjdsmeter och dela med sig av sina bedrifter till vänner och bekanta i sociala medier. Att utnyttja sociala kanaler för att skapa användardriven marknadsföring kan vara väldigt kostnadseffektivt. Det kan däremot vara en utmaning att utveckla spel,tävlingar etc. som anknyter till verksamheten och bygger engagemang hos användarna.

Ytterligare ett exempel på gamification kan vara att ta till vara på den mängd statistik och data som många verksamheter har tillgång till. Exempelvis kan det vara intressant för användarna att jämföra sin förbrukning inom något område som el, vatten, bredband, avfall mot genomsnittet för sitt bostadsområde och stad. Eller varför inte ge regionens skolor möjligheten att tävla och utmana varandra i resurseffektivisering för en bättre miljö? Med rätt utformning kan det leda till mycket positiv publicitet och delningar. 

Sociala kanaler

Till de viktigaste kanalerna räknas i dagsläget  Facebook, YouTube, Twitter, Instagram och LinkedIn. Dessa har kommit långt med sin strategi och profilering inom olika områden. Vid uppbyggnaden av en social webbplats är det därför viktigt att ha klart för sig att varje kanal har sin funktion, målgrupp och vision. Från att tidigare ha varit ett komplement till den befintliga webbplatsen går trenden mot sociala integrationer i allt mer funktionella delar. 

Det blir också vanligare med stängda eller begränsade kanaler. Dessa kategoriseras som “Dark social” och hit räknas exempelvis Facebook Messenger,Whatsapp och Snapchat. Benämningen syftar på att det handlar om direkttrafik som inte har sitt ursprung från en webbplats. 

Andra sociala trender som varit på uppgång under senare år är pod och videocast. De kan vara stora framgångsfaktorer inom marknadsföring för att skapa fokus på tjänster och produkter men ställer höga krav på utformning för att vara sökbara och åtkomliga av användarna.

Till sist

Vilken typ av sociala kanaler eller funktioner som kan vara användbart varierar givetvis mycket beroende på webbplatsens utformning och syfte men det här kan förhoppningsvis vara en liten hjälp på vägen. Att bygga en social webbplats är inget som kan åtgärdas med några korta punktinsatser utan kräver långsiktigt och kontinuerligt engagemang.