Vi tar dig närmare dina användare

Alla företag och organisationer måste förhålla sig till digitaliseringen, dess möjligheter och utmaningar. Därför skapar vi förutsättningar för medvetna val som gör att ni kommer närmare era användare och kan skapa tjänster med fokus på nytta där effekten uppstår i mötet mellan användaren och den digitala tjänsten.

Så väljer du rätt digital partner

I den här guiden ger vi dig sju tips som hjälper dig att ställa rätt frågor när du utvärderar leverantörer.

Meridium
Academy

Vår inspirationskälla som bygger digital mognad och bjuder på kunskap kring hur man kan förhålla sig till sina digitala kanaler på ett sätt som skapar värde för den egna organisationen. När vi får lust delar vi också med oss av våra tankar kring moderna organisationer med fokus på företagskultur och ledarskap.

Hur kundupplevelsen påverkar användarupplevelsen De senaste åren har den digitala världen tagit fart på ett vis som väldigt få, om någon överhuvudtaget, har kunnat förutspå. Det ligger helt plötsligt närmare och smidigare till hands att köpa något från andra sidan jordklotet via en hemsida än att åka till en fysisk butik på andra sidan stan.