Lär dig ställa rätt frågor när du utvärderar och väljer digital partner!

Ladda ner guiden

Bloggen

Transparenta löner - ingen omöjlighet Idag pratas det mycket om att företag ska sträva efter mer öppenhet och transparens. Medarbetarna ska känna sig delaktiga och våga ta egna beslut. För att det ska vara möjligt behövs insyn och all information ska om möjligt vara öppen. Det är inte så svårt, förutom när det kommer till löner. Det var i alla fall vad vi trodde!