Meridium: Webbplatser för offentlig sektor

Färdigt mallpaket för kommuner

Meridium har under flera år byggt webbplatser baserade på EPiServer för offentlig sektor i allmänhet och kommuner i synnerhet. Vi har ett internt mål som säger att vi skall bli bättre på det vi gör för varje webbprojekt som vi får sätta tänderna i och viktigast av allt – vi ska lära oss av våra misstag. Detta låter kanske ganska självklart, men för oss har det inneburit att vi snabbt blivit duktiga på det som är viktigt för webbplatser inom offentlig sektor; kvalitet, tillgänglighet och flexibilitet utan att projektet blir komplicerat.

Meridium har samlat över 4.500 timmars konsulterfarenhet av publika kommunala webbplatser i ett paket. Det innebär att någon annan har tänkt, att någon annan har begått misstagen och att ni slipper göra om dem. Det innebär också att ni kan byta ut er befintliga webbplats mot en färdig webbplats baserad på EPiServer CMS - till en bråkdel av priset. Ni väljer själva om ni vill utgå från mallpaketet och bygga vidare eller om ni tycker att det räcker precis som det är. Webbplatsen är byggd i EPiServer CMS och givetvis enligt gällande webbstandarder.

Ett projekt baserat på Meridiums mallpaket för kommuner

Ett projekt baserat på vår kommunwebb är precis som ett vanligt projekt. Skillnaden är att tiden fram till leverans går fortare och blir därmed billigare för er.

Projektet inleds med en workshop där vi träffas och går igenom den funktionalitet som finns i Meridiums kommunwebb och vad som eventuellt saknas för era behov. De eventuella ändringarna beskrivs i en tilläggsspecifiaktion som vi tillsammans enas om. När denna är klar presenteras ett desginförslag och när designen är godkänd så påbörjas utveckling av er webbplats. Meridium tjänster omfattar även:

  • Installation & konfiguration
  • Utbildning av redaktörer och administratörer
  • Service och support (förvaltning)

Fördelar med Meridiums mallpaket för kommuner

Snabbt
Ramarna för projektet är satta och tiden för att definera projektet minimeras. Tiden och därmed kostnaden för leverans blir mindre och ni kan snabbare börja med innehållsarbetet.

Effektivt
Eftersom betydligt mindre tid behöver läggas på att definiera ramarna för projektet kan ni istället fokusera på det unika med er nya webbplats såsom exempelvis integration med externa system och e-tjänster

Lägre kostnad
Kostnaden för ett projekt baserat på mallpaketet är ungefär hälften av ett traditionellt webbprojekt. Själva mallpaketet är gratis - vi tar endast betalt för anpassningar, vidareutveckling och implementation.

Tillgängligt
Mallpaketet är byggt helt enligt rekommendationerna i Vervas vägledning för 24 timmarswebben samt utefter egen tillgänglighetspraxis förankrat i rekommendationer från organisationen W3C.

Se ett exempel på vårt mallpaket för kommuner

Besök gärna vår demosajt för att se hur mallpaketet ser ut.

Intresserad?

Meridiums tjänster kan avropas emot ramavtalet Programvaror och tjänster 2007, systemintegratörer. Du kan också kontakta oss för mer information.